Najczęściej wybierane strategie przy handlu kontraktami CFD

Kontrakty CFD (Contract for Difference) stają się coraz bardziej popularnym instrumentem finansowym, który umożliwia inwestorom spekulowanie na różne aktywa bez ich fizycznego posiadania. Inwestorzy mogą stosować kilka różnych podejść do handlu kontraktami w zależności od przyjętej strategii oraz celu, jaki chcemy osiągnąć. Aby przedstawić najpopularniejsze strategie handlu kontraktami CFD, wyjaśnijmy najpierw co to jest.

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD to umowy między dwiema stronami, czyli inwestorem a dostawcą usług (np. brokerem). Kontrakty te opierają się na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia instrumentu finansowego, na który inwestor spekuluje. Dlatego nazywane są „kontraktami różnicowymi”. Inwestor nie posiada fizycznie aktywów, takich jak akcje, surowce czy waluty, a jedynie zawiera umowę z dostawcą usług.

Podstawowe strategie handlu kontraktami CFD

Możemy wskazać cztery główne strategie do handlowania kontraktami. Oczywiście nie musimy ograniczać się tylko do jednej. Najlepsze efekty przynosi połączenie kilku strategii lub podzielenie swoich aktywów i stosowanie różnych strategii dla każdej z grupy. Dzięki takiemu podejściu zabezpieczymy się przed spadkami. Gdy jedna grupa zaliczy spadek, inne wykażą wzrosty.

Najmniej angażująca jest strategia długoterminowa. Ta strategia handlowania kontraktami cfd polega na inwestowaniu długoterminowym. Najczęściej długoterminowo inwestuje się w kontrakty na akcje, indeksy giełdowe czy surowce. Inwestor zakłada, że cena danego instrumentu będzie rosła w ciągu dłuższego czasu i stara się osiągnąć zysk poprzez różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia kontraktu CFD. Ta strategia jest często stosowana przez inwestorów, którzy wierzą w perspektywy wzrostu danej spółki lub sektora gospodarki w okresie kilku miesięcy.

Przeciwieństwem poprzedniej strategii jest strategia krótkoterminowa (day trading). Polega to na zawieraniu wielu krótkoterminowych transakcji w ciągu jednego dnia. Często kontrakty te trwają tylko kilkanaście minut. Inwestor stara się skorzystać z krótkotrwałych fluktuacji cen, niezależnie od tego, czy rynki rosną czy spadają. Często do podejmowania decyzji wykorzystuje się narzędzia analizy technicznej takie jak wskaźniki, świece widoczne na wykresie czy poziomy wsparcia i oporu. Ta strategia wymaga dużej dyscypliny i umiejętności bardzo szybkiego podejmowania decyzji.

Stosunkowo bezpieczną strategią jest hedging. Hedging polega na zabezpieczaniu pozycji inwestycyjnych przed ryzykiem. Inwestor otwiera przeciwną pozycję w kontrakcie CFD, aby zrekompensować potencjalne straty na inwestycji w inne aktywa. Na przykład, jeśli inwestor posiada akcje danej spółki, może otworzyć krótką pozycję w kontrakcie CFD na spadki tej samej akcji, aby zabezpieczyć się przed stratą ich wartości. Jeśli ceny akcji spadną, inwestor odniesie stratę na inwestycji w papiery wartościowe, ale zyska na krótkiej pozycji CFD. Ta strategia ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i jest skuteczna w połączeniu z handlem innymi aktywami.

Strategia handlu na podstawie analizy fundamentalnej często jest stosowana razem ze strategią długoterminową. Strategia ta polega na analizie fundamentalnych czynników wpływających na wartość aktywa, takich jak dane makroekonomiczne, wyniki finansowe spółek czy polityczne wydarzenia. Inwestor stara się przewidzieć na podstawie tych czynników jakie instrumenty finansowe,prawdopodobnie zwiększą lub zmniejszoną swoją wartość. Następnie otwiera pozycję CFD zgodnie z tymi przewidywaniami. Ta strategia wymaga dogłębnej analizy i rozumienia rynków finansowych.

Wybór strategii zależy od preferencji inwestora, jego celów inwestycyjnych i akceptacji założonego poziomu ryzyka. Warto pamiętać, że handel kontraktami CFD, tak jak inne inwestycje, wiąże się z ryzykiem straty kapitału i należy dobrze zrozumieć zasady działania tego rynku przed rozpoczęciem handlu. Zaawansowani inwestorzy często stosują połączenie wielu strategii i dywersyfikację portfela.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz